k.ú.: 747190 - Rvenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 3713809
zahrada 83 31307
travní p. 35 134082
lesní poz 20 123899
vodní pl. nádrž umělá 1 237
vodní pl. tok přirozený 54 41102
vodní pl. tok umělý 1 20
vodní pl. zamokřená pl. 1 975
zast. pl. společný dvůr 8 1357
zast. pl. zbořeniště 2 2196
zast. pl. 82 41660
ostat.pl. dráha 1 34895
ostat.pl. jiná plocha 37 17922
ostat.pl. manipulační pl. 22 103302
ostat.pl. neplodná půda 63 84298
ostat.pl. ostat.komunikace 53 34968
ostat.pl. silnice 8 32278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1702
ostat.pl. zeleň 5 1331
Celkem KN 643 4401340
Par. KMD 643 4401340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 82
LV 110
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 19.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 24.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.