k.ú.: 747289 - Spálov u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576964 - Semily NUTS5 CZ0514576964
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 282678
zahrada 56 38959
ovoc. sad 1 2535
travní p. 200 401576
lesní poz 184 871876
vodní pl. tok přirozený 8 38180
vodní pl. tok umělý 1 936
zast. pl. zbořeniště 5 1032
zast. pl. 109 18283
ostat.pl. dráha 1 31115
ostat.pl. jiná plocha 2 38
ostat.pl. manipulační pl. 15 6512
ostat.pl. neplodná půda 55 36865
ostat.pl. ostat.komunikace 39 37400
ostat.pl. pohřeb. 1 632
ostat.pl. silnice 2 28126
ostat.pl. zeleň 2 3149
Celkem KN 727 1799892
Par. KMD 727 1799892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 107
LV 142
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2011
S-SK GS 1:2880 1824 21.03.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.