k.ú.: 747327 - Borovice u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1865320
zahrada 55 32940
travní p. 79 308828
lesní poz 36 352709
vodní pl. nádrž přírodní 1 2032
vodní pl. nádrž umělá 2 11690
vodní pl. rybník 2 434
vodní pl. tok umělý 15 12749
zast. pl. zbořeniště 8 4157
zast. pl. 32 17708
ostat.pl. jiná plocha 17 20361
ostat.pl. manipulační pl. 1 180
ostat.pl. neplodná půda 4 2683
ostat.pl. ostat.komunikace 56 63882
ostat.pl. silnice 14 34555
Celkem KN 524 2730228
Par. KMD 524 2730228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 30
LV 42
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2011
S-SK GS 1838 13.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.