k.ú.: 747432 - Senetářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582328 - Senetářov NUTS5 CZ0641582328
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 3414914
zahrada 265 161454
ovoc. sad 2 4999
travní p. 94 679074
lesní poz ostat.komunikace 14 58817
lesní poz 30 8898747
vodní pl. nádrž umělá 5 10124
vodní pl. rybník 1 21431
vodní pl. tok přirozený 8 15498
vodní pl. tok umělý 2 266
zast. pl. 348 97866
ostat.pl. jiná plocha 79 27177
ostat.pl. manipulační pl. 25 89713
ostat.pl. neplodná půda 22 28498
ostat.pl. ostat.komunikace 127 175640
ostat.pl. pohřeb. 1 1433
ostat.pl. silnice 48 75246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 21953
ostat.pl. zeleň 19 56915
Celkem KN 1512 13839765
Par. DKM 1512 13839765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 195
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 434
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2013
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 04.05.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 28.05.2022 18:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.