k.ú.: 747564 - Senožaty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548774 - Senožaty NUTS5 CZ0633548774
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 213
orná půda 1365 6090623
zahrada 348 281920
ovoc. sad 11 52355
travní p. skleník-pařeniš. 3 852
travní p. 514 1033378
lesní poz les(ne hospodář) 1 1054
lesní poz 580 4430709
vodní pl. nádrž přírodní 3 139
vodní pl. nádrž umělá 22 196219
vodní pl. rybník 8 16679
vodní pl. tok přirozený 16 102429
vodní pl. tok umělý 9 3092
vodní pl. zamokřená pl. 14 7173
zast. pl. společný dvůr 15 2625
zast. pl. zbořeniště 4 1867
zast. pl. 462 162990
ostat.pl. jiná plocha 197 112415
ostat.pl. manipulační pl. 113 57993
ostat.pl. neplodná půda 68 30112
ostat.pl. ostat.komunikace 162 199172
ostat.pl. pohřeb. 1 4360
ostat.pl. silnice 26 113950
ostat.pl. skládka 9 2196
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20514
ostat.pl. zeleň 3 4899
Celkem KN 3957 12929928
Par. DKM 833 489463
Par. KMD 3124 12440465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 268
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 452
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 574
spoluvlastník 773

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1838 19.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 14:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.