k.ú.: 747661 - Počaply nad Loučnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575640 - Sezemice NUTS5 CZ0532575640
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 1590487
zahrada školka 1 1271
zahrada 193 134479
ovoc. sad 9 12783
travní p. 112 109027
lesní poz 7 7229
vodní pl. nádrž umělá 2 5770
vodní pl. tok přirozený 20 70302
vodní pl. tok umělý 86 58069
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 280 49960
ostat.pl. jiná plocha 113 30192
ostat.pl. manipulační pl. 11 1779
ostat.pl. neplodná půda 18 7381
ostat.pl. ostat.komunikace 151 51322
ostat.pl. silnice 14 15645
ostat.pl. zeleň 23 12884
Celkem KN 1389 2158638
Par. DKM 1389 2158638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 88
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 273
LV 399
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1987 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.