k.ú.: 747793 - Sidonie - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 306516
zahrada 243 93187
ovoc. sad 13 32768
travní p. 254 650174
lesní poz 48 6036529
vodní pl. tok přirozený 76 29077
vodní pl. zamokřená pl. 3 2360
zast. pl. 173 48625
ostat.pl. dráha 2 30108
ostat.pl. jiná plocha 111 27285
ostat.pl. manipulační pl. 25 17200
ostat.pl. neplodná půda 32 149285
ostat.pl. ostat.komunikace 136 58757
ostat.pl. silnice 85 20493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4564
ostat.pl. zeleň 3 521
Celkem KN 1354 7507449
Par. DKM 20 2914
Par. KMD 1334 7504535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 165
LV 294
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.