k.ú.: 747904 - Skalice u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562025 - Skalice u České Lípy NUTS5 CZ0511562025
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 4264291
zahrada 740 435682
ovoc. sad 5 5333
travní p. 798 3111257
lesní poz les s budovou 1 14
lesní poz 188 2307527
vodní pl. nádrž přírodní 1 2845
vodní pl. nádrž umělá 7 18101
vodní pl. rybník 1 10394
vodní pl. tok přirozený 33 39936
vodní pl. tok umělý 14 15857
vodní pl. zamokřená pl. 25 67362
zast. pl. společný dvůr 3 1136
zast. pl. zbořeniště 9 3016
zast. pl. 721 176293
ostat.pl. dráha 4 97792
ostat.pl. jiná plocha 352 175856
ostat.pl. manipulační pl. 16 29001
ostat.pl. neplodná půda 304 331407
ostat.pl. ostat.komunikace 409 293458
ostat.pl. pohřeb. 2 9121
ostat.pl. silnice 65 124038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22706
ostat.pl. zeleň 8 5523
Celkem KN 4001 11547946
Par. DKM 4001 11547946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 268
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 56
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
Celkem BUD 707
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 27
LV 848
spoluvlastník 1138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 15.09.1989 28.11.2006 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Slunečná.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.