k.ú.: 748048 - Skalka u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586536 - Skalka NUTS5 CZ0645586536
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 21 4403
orná půda 914 2110002
vinice 78 141836
zahrada 55 42585
ovoc. sad 13 62244
travní p. 206 155337
lesní poz 12 36041
vodní pl. tok přirozený 4 27187
vodní pl. tok umělý 3 8530
vodní pl. zamokřená pl. 1 9472
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 8 1185
zast. pl. 172 63706
ostat.pl. jiná plocha 73 16631
ostat.pl. manipulační pl. 57 74908
ostat.pl. mez, stráň 54 43514
ostat.pl. neplodná půda 24 7353
ostat.pl. ostat.komunikace 83 107668
ostat.pl. silnice 10 22039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3209
ostat.pl. zeleň 27 88874
Celkem KN 1818 3027305
Par. DKM 1374 2778424
Par. KMD 444 248881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 23
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 275
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.04.2021 1:1000 11.05.2021 *)
KMD 1:1000 09.05.2016
KM-D 1:2880 01.06.2000 11.05.2021
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 11:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.