k.ú.: 748102 - Skalná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554812 - Skalná NUTS5 CZ0411554812
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 1 35766
orná půda 180 3960163
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 374 186973
ovoc. sad 5 21607
travní p. 390 2353440
lesní poz 81 4910700
vodní pl. nádrž přírodní 2 6833
vodní pl. nádrž umělá 8 29306
vodní pl. rybník 8 57472
vodní pl. tok přirozený 26 26033
vodní pl. tok umělý 23 32738
vodní pl. zamokřená pl. 16 28091
zast. pl. společný dvůr 42 8408
zast. pl. zbořeniště 11 4373
zast. pl. 778 161486
ostat.pl. dobývací prost. 9 207995
ostat.pl. dráha 2 62541
ostat.pl. jiná plocha 278 423238
ostat.pl. manipulační pl. 74 135620
ostat.pl. neplodná půda 81 55360
ostat.pl. ostat.komunikace 274 298404
ostat.pl. pohřeb. 2 9848
ostat.pl. silnice 43 106893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27797
ostat.pl. zeleň 116 129720
Celkem KN 2831 13280823
Par. DKM 2831 13280823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 31
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 314
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 179
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 762
byt.z. byt 206
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 233
LV 795
spoluvlastník 1121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2008 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:1000 01.10.1988 28.11.2008
THM-V 1:2000 01.05.1966 28.11.2008
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.