k.ú.: 748153 - Skalsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536636 - Skalsko NUTS5 CZ0207536636
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 3538354
zahrada 153 134082
ovoc. sad 2 6730
travní p. 89 105226
lesní poz 45 560695
vodní pl. nádrž umělá 1 1991
vodní pl. tok přirozený 44 13979
zast. pl. zbořeniště 24 6408
zast. pl. 248 103508
ostat.pl. dráha 10 26783
ostat.pl. jiná plocha 91 70772
ostat.pl. manipulační pl. 51 34109
ostat.pl. neplodná půda 84 41452
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 739
ostat.pl. ostat.komunikace 116 146976
ostat.pl. pohřeb. 3 7977
ostat.pl. silnice 6 57176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18407
ostat.pl. zeleň 26 99421
Celkem KN 1181 4974785
Par. DKM 1181 4974785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 241
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 14
Celkem JED 36
LV 284
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.04.2016
FÚO 1:2000 01.01.1975 27.06.2017 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 24.05.2022 08:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.