k.ú.: 748293 - Sklenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598691 - Hukvaldy NUTS5 CZ0802598691
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 1910274
zahrada 668 530903
ovoc. sad 3 18371
travní p. 528 1685661
lesní poz 160 5765674
vodní pl. nádrž umělá 3 34806
vodní pl. tok přirozený 49 110611
vodní pl. tok umělý 5 13018
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 88
vodní pl. zamokřená pl. 20 23010
zast. pl. společný dvůr 1 1146
zast. pl. zbořeniště 11 1787
zast. pl. 779 201584
ostat.pl. jiná plocha 283 161681
ostat.pl. manipulační pl. 22 19546
ostat.pl. neplodná půda 104 116249
ostat.pl. ostat.komunikace 320 206688
ostat.pl. pohřeb. 1 2567
ostat.pl. silnice 10 78342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 32598
ostat.pl. zeleň 16 48677
Celkem KN 3349 10963281
Par. KMD 3349 10963281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 444
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 770
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 13
LV 812
spoluvlastník 1093

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 19.06.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 18:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.