k.ú.: 748960 - Skřivany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570834 - Skřivany NUTS5 CZ0521570834
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2976126
zahrada 374 213375
ovoc. sad 21 29499
travní p. 100 715033
lesní poz 18 1536931
vodní pl. nádrž umělá 6 40989
vodní pl. rybník 7 43863
vodní pl. tok přirozený 27 81331
vodní pl. tok umělý 8 13689
zast. pl. společný dvůr 14 4986
zast. pl. zbořeniště 7 1474
zast. pl. 453 160666
ostat.pl. dráha 2 30073
ostat.pl. jiná plocha 80 91015
ostat.pl. manipulační pl. 32 102594
ostat.pl. mez, stráň 1 1127
ostat.pl. neplodná půda 57 104875
ostat.pl. ostat.komunikace 85 205955
ostat.pl. pohřeb. 3 4412
ostat.pl. silnice 7 52316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20565
ostat.pl. zeleň 34 82819
Celkem KN 1518 6513713
Par. DKM 391 4125865
Par. KMD 1127 2387848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 237
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 55
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 428
byt.z. byt 63
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 48
obč.z. garáž 4
Celkem JED 118
LV 566
spoluvlastník 829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.06.2020
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.05.2022 23:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.