k.ú.: 749265 - Nemějice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549860 - Slabčice NUTS5 CZ0314549860
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 1594244
zahrada 95 50016
travní p. 177 1270634
lesní poz 144 390008
vodní pl. nádrž umělá 7 3244
vodní pl. tok umělý 17 4277
vodní pl. zamokřená pl. 4 9831
zast. pl. společný dvůr 2 375
zast. pl. zbořeniště 5 614
zast. pl. 81 47060
ostat.pl. jiná plocha 55 21919
ostat.pl. manipulační pl. 11 3132
ostat.pl. neplodná půda 23 27542
ostat.pl. ostat.komunikace 67 93190
ostat.pl. silnice 8 45637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2150
ostat.pl. zeleň 1 228
Celkem KN 880 3564101
Par. DKM 384 3014820
Par. KMD 496 549281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 76
LV 144
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2011
DKM-KPÚ 03.10.2011 1:1000 07.11.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 14:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.