k.ú.: 749656 - Slatina u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 28
orná půda 270 2480884
zahrada 424 254809
ovoc. sad 1 816
travní p. mez, stráň 1 549
travní p. 114 231192
lesní poz 40 736194
vodní pl. rybník 4 47502
vodní pl. tok přirozený 45 15858
vodní pl. tok umělý 13 11165
vodní pl. zamokřená pl. 2 2411
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 2 273
zast. pl. 398 115526
ostat.pl. jiná plocha 44 41295
ostat.pl. manipulační pl. 7 877
ostat.pl. neplodná půda 16 14717
ostat.pl. ostat.komunikace 111 84065
ostat.pl. silnice 9 54768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19505
ostat.pl. zeleň 4 944
Celkem KN 1512 4113435
Par. DKM 1512 4113435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 253
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 390
byt.z. byt 16
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 19
LV 486
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 20.04.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.