k.ú.: 749869 - Dobrkovská Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545023 - Slavče NUTS5 CZ0311545023
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 397028
zahrada 79 65400
travní p. 267 1178073
lesní poz 172 1213561
vodní pl. rybník 1 1792
vodní pl. tok přirozený 2 998
vodní pl. tok umělý 5 1280
vodní pl. zamokřená pl. 21 64254
zast. pl. zbořeniště 5 786
zast. pl. 155 34434
ostat.pl. jiná plocha 53 70647
ostat.pl. manipulační pl. 47 25928
ostat.pl. neplodná půda 69 75047
ostat.pl. ostat.komunikace 104 85764
ostat.pl. silnice 7 17748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 14673
ostat.pl. zeleň 1 471
Celkem KN 1114 3247884
Par. DKM 35 15676
Par. KMD 1079 3232208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 150
LV 204
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.02.2018
KMD 1:1000 22.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 12.02.2018
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.06.2024 11:57

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.