k.ú.: 750000 - Ješov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503622 - Luká NUTS5 CZ0712503622
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1053740
zahrada 68 45665
travní p. 31 31710
lesní poz 17 688204
vodní pl. nádrž umělá 2 750
zast. pl. zbořeniště 1 3470
zast. pl. 61 25202
ostat.pl. jiná plocha 19 3421
ostat.pl. manipulační pl. 1 2484
ostat.pl. neplodná půda 2 1318
ostat.pl. ostat.komunikace 28 33507
ostat.pl. silnice 42 24829
Celkem KN 546 1914300
Par. KMD 546 1914300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 53
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 59
LV 96
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.