k.ú.: 750026 - Slavětín nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574431 - Slavětín nad Metují NUTS5 CZ0523574431
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 3737560
zahrada 94 62205
ovoc. sad 9 38048
travní p. 124 748766
lesní poz les(ne hospodář) 2 3518
lesní poz 74 337604
vodní pl. nádrž umělá 3 11450
vodní pl. rybník 26 126288
vodní pl. tok přirozený 27 41372
vodní pl. tok umělý 9 13547
vodní pl. zamokřená pl. 9 23989
zast. pl. společný dvůr 3 878
zast. pl. zbořeniště 22 9826
zast. pl. 144 82685
ostat.pl. jiná plocha 68 70277
ostat.pl. manipulační pl. 18 28700
ostat.pl. neplodná půda 52 76937
ostat.pl. ostat.komunikace 60 80131
ostat.pl. pohřeb. 1 1453
ostat.pl. silnice 6 49957
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 841
ostat.pl. zeleň 8 3824
Celkem KN 914 5549856
Par. DKM 914 5549856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 142
LV 197
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2004
DKM-KPÚ 29.03.2004 1:1000 14.04.2004 *) na části k.ú. -KPÚ
THM-V 1:2000 16.04.1971 13.07.2004
S-SK GS 1:2880 1840 16.04.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.