k.ú.: 750158 - Rovný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569488 - Slavíkov NUTS5 CZ0631569488
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1314549
zahrada 106 49701
ovoc. sad 3 12053
travní p. 52 399441
lesní poz 33 446110
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. rybník 4 2275
vodní pl. tok přirozený 3 2869
zast. pl. společný dvůr 5 1734
zast. pl. zbořeniště 5 2600
zast. pl. 72 21305
ostat.pl. jiná plocha 19 11072
ostat.pl. manipulační pl. 12 9253
ostat.pl. neplodná půda 1 1097
ostat.pl. ostat.komunikace 47 73051
ostat.pl. silnice 4 24736
Celkem KN 453 2372324
Par. DKM 224 2253416
Par. KMD 229 118908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 68
LV 92
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2016
DKM-KPÚ 02.06.2008 1:1000 08.07.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 08.07.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 14:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.