k.ú.: 750573 - Holyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1123524
zahrada 206 146854
ovoc. sad 3 10725
travní p. 48 141699
lesní poz 38 207222
vodní pl. nádrž umělá 1 411
vodní pl. tok přirozený 19 13575
vodní pl. zamokřená pl. 1 76
zast. pl. společný dvůr 3 117
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 231 53931
ostat.pl. dráha 6 29904
ostat.pl. dálnice 4 10178
ostat.pl. jiná plocha 57 104421
ostat.pl. manipulační pl. 12 14389
ostat.pl. neplodná půda 29 20330
ostat.pl. ostat.komunikace 57 44687
ostat.pl. silnice 8 7389
ostat.pl. zeleň 1 48
Celkem KN 942 1929505
Par. DKM 942 1929505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 72
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 218
LV 291
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2014
THM-V 1:1000 01.04.1972 28.05.2014
S-SK GS 1:2880 1824 28.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.