k.ú.: 750646 - Radvanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 530387 - Radvanec NUTS5 CZ0511530387
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 12430
zahrada 178 81847
travní p. 467 2436585
lesní poz les s budovou 11 337
lesní poz les(ne hospodář) 5 142087
lesní poz 97 5311284
vodní pl. nádrž umělá 9 11503
vodní pl. rybník 1 86281
vodní pl. tok přirozený 30 10822
vodní pl. zamokřená pl. 1 7383
zast. pl. společný dvůr 11 5830
zast. pl. zbořeniště 34 4940
zast. pl. 344 50789
ostat.pl. jiná plocha 99 42261
ostat.pl. manipulační pl. 9 2360
ostat.pl. neplodná půda 131 214246
ostat.pl. ostat.komunikace 225 162199
ostat.pl. pohřeb. 1 4116
ostat.pl. silnice 16 113850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 118708
ostat.pl. zeleň 1 2118
Celkem KN 1715 8821976
Par. DKM 1715 8821976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 39
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 76
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 342
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 330
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.04.2008 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1990 29.04.2008 1:2000, Od 1990. ZMVM Sloup (námitky 1990).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.