k.ú.: 750727 - Dolní Slověnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 2508208
zahrada 81 64331
travní p. 235 734417
lesní poz ostat.komunikace 1 1111
lesní poz 88 1433345
vodní pl. rybník 9 4065053
vodní pl. tok přirozený 89 6246
vodní pl. tok umělý 23 3671
vodní pl. zamokřená pl. 8 26729
zast. pl. zbořeniště 2 379
zast. pl. 215 66927
ostat.pl. jiná plocha 88 96492
ostat.pl. manipulační pl. 35 38225
ostat.pl. neplodná půda 19 30442
ostat.pl. ostat.komunikace 49 79641
ostat.pl. pohřeb. 1 1057
ostat.pl. silnice 3 23203
Celkem KN 1558 9179477
Par. DKM 1558 9179477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 239
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.1997
ZMVM 1:2000 01.01.1995 19.06.1997
S-SK GS 1:2880 1870 19.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 00:41

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.