k.ú.: 750778 - Oleksovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594784 - Slup NUTS5 CZ0647594784
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 682
orná půda plantáž dřevin 1 7117
orná půda 97 1303785
vinice 36 505813
zahrada 63 52440
ovoc. sad 4 194567
travní p. 31 18832
lesní poz les(ne hospodář) 7 35740
lesní poz 27 410540
vodní pl. nádrž přírodní 1 13527
vodní pl. tok přirozený 7 106004
vodní pl. tok umělý 1 22485
zast. pl. zbořeniště 3 166
zast. pl. 85 30722
ostat.pl. jiná plocha 70 78810
ostat.pl. manipulační pl. 4 6333
ostat.pl. neplodná půda 48 98901
ostat.pl. ostat.komunikace 43 55408
ostat.pl. silnice 2 33235
ostat.pl. zeleň 1 802
Celkem KN 532 2975909
Par. DKM 532 2975909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 84
LV 100
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2000 intravilán (území mimo pozemkové úpravy), DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 01.12.1998 1:1000 01.12.1998 *) extravilán (pozemkové úpravy-KPÚ)
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.