k.ú.: 751197 - Smrčná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 550299 - Smrčná NUTS5 CZ0632550299
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 4163814
zahrada 179 121800
ovoc. sad 23 80640
travní p. 430 905120
lesní poz les s budovou 21 932
lesní poz 175 6144070
vodní pl. nádrž umělá 10 6140
vodní pl. rybník 18 159516
vodní pl. tok přirozený 87 27939
zast. pl. zbořeniště 2 217
zast. pl. 323 88362
ostat.pl. dálnice 26 193037
ostat.pl. jiná plocha 231 142310
ostat.pl. manipulační pl. 43 31832
ostat.pl. neplodná půda 41 30849
ostat.pl. ostat.komunikace 251 192101
ostat.pl. pohřeb. 1 1906
ostat.pl. silnice 26 69067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12906
ostat.pl. zeleň 3 570
Celkem KN 2371 12373128
Par. KMD 2371 12373128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 8
č.e. rod.rekr 102
č.e. zem.stav 9
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 388
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2016
KM-D 1:2000 20.03.2001 14.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 08:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.