k.ú.: 751251 - Hubíles - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570885 - Smržov NUTS5 CZ0521570885
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 2386224
zahrada 89 60187
ovoc. sad 2 5106
travní p. 59 175826
lesní poz 1 4947
vodní pl. nádrž umělá 5 6413
vodní pl. tok přirozený 8 25817
zast. pl. společný dvůr 6 3439
zast. pl. 76 37761
ostat.pl. jiná plocha 26 12678
ostat.pl. manipulační pl. 19 24984
ostat.pl. ostat.komunikace 83 24448
ostat.pl. pohřeb. 1 2827
ostat.pl. silnice 11 45834
ostat.pl. zeleň 15 8334
Celkem KN 862 2824825
Par. DKM 862 2824825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 52
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 161
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2001
ZMVM 1:1000 01.01.1992 04.06.2001
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.