k.ú.: 751588 - Soběchleby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517844 - Soběchleby NUTS5 CZ0714517844
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 570 4950440
zahrada 290 202131
ovoc. sad 16 60510
travní p. 152 554079
lesní poz 38 229692
vodní pl. nádrž přírodní 1 2193
vodní pl. tok přirozený 83 85268
vodní pl. zamokřená pl. 2 1016
zast. pl. zbořeniště 8 1442
zast. pl. 275 108109
ostat.pl. jiná plocha 178 147065
ostat.pl. manipulační pl. 34 57755
ostat.pl. neplodná půda 18 16457
ostat.pl. ostat.komunikace 122 147721
ostat.pl. pohřeb. 1 5957
ostat.pl. silnice 14 44339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25775
ostat.pl. zeleň 2 1578
Celkem KN 1812 6641527
Par. KMD 1812 6641527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 191
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 272
byt.z. byt 15
obč.z. byt 4
Celkem JED 19
LV 401
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2015
S-SK ŠD 1:2500 1931 21.10.2015 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.