k.ú.: 751847 - Střížovice u Pěnčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564303 - Pěnčín NUTS5 CZ0513564303
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 307808
zahrada 41 29576
ovoc. sad 13 348591
travní p. 42 81558
lesní poz 49 136261
vodní pl. nádrž umělá 1 639
zast. pl. zbořeniště 4 621
zast. pl. 26 13564
ostat.pl. jiná plocha 10 4844
ostat.pl. manipulační pl. 4 3799
ostat.pl. neplodná půda 2 741
ostat.pl. ostat.komunikace 17 21177
ostat.pl. zeleň 11 9837
Celkem KN 236 959016
Par. DKM 236 959016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 41
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2008 Od -ověř TO. Na části Nové mapování 2008.
DKM-KPÚ 22.01.2007 1:1000 15.05.2007 *) Od -ověř TO. Na části KPÚ.
S-SK GS 1:2880 2007 01.08.2008 Od -ověř TO.
S-SK GS 1:2880 1824 15.05.2007 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.