k.ú.: 751871 - Skržice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589004 - Soběsuky NUTS5 CZ0721589004
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 601218
zahrada 48 54103
ovoc. sad 4 13259
travní p. 31 169725
lesní poz les(ne hospodář) 4 20930
vodní pl. rybník 1 29721
vodní pl. tok přirozený 134 33620
vodní pl. tok umělý 3 7072
vodní pl. zamokřená pl. 1 2194
zast. pl. 49 23782
ostat.pl. dráha 1 14011
ostat.pl. jiná plocha 31 12360
ostat.pl. manipulační pl. 11 6614
ostat.pl. mez, stráň 1 619
ostat.pl. ostat.komunikace 31 33652
ostat.pl. silnice 36 27224
ostat.pl. zeleň 14 25041
Celkem KN 539 1075145
Par. DKM 539 1075145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 126
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2001 intravilán
DKM-KPÚ 29.09.2000 1:1000 29.09.2000 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.12.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.