k.ú.: 751910 - Soběšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 27
orná půda 1141 877877
zahrada 865 429685
ovoc. sad 33 39803
travní p. 76 46747
lesní poz ostat.komunikace 7 539
lesní poz 137 4302449
vodní pl. nádrž umělá 1 924
zast. pl. společný dvůr 50 1583
zast. pl. zbořeniště 4 265
zast. pl. 1061 177197
ostat.pl. jiná plocha 137 26874
ostat.pl. manipulační pl. 14 5649
ostat.pl. neplodná půda 2 280
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 250
ostat.pl. ostat.komunikace 262 83764
ostat.pl. pohřeb. 1 3593
ostat.pl. silnice 11 43492
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17746
ostat.pl. zeleň 33 1900
Celkem KN 3841 6060644
Par. DKM 3841 6060644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 766
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 124
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 5
Celkem BUD 1033
byt.z. byt 91
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
Celkem JED 115
LV 1341
spoluvlastník 2028

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2004
THM-V 1:1000 01.11.1975 28.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.