k.ú.: 751961 - Sobětuchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572276 - Sobětuchy NUTS5 CZ0531572276
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 735 3179386
zahrada 316 192457
ovoc. sad 6 15759
travní p. 65 79841
lesní poz 2 4238
vodní pl. nádrž umělá 3 1506
vodní pl. rybník 2 30562
vodní pl. tok přirozený 27 14092
zast. pl. společný dvůr 4 474
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 434 124717
ostat.pl. jiná plocha 60 18279
ostat.pl. manipulační pl. 25 25706
ostat.pl. neplodná půda 8 2076
ostat.pl. ostat.komunikace 97 80048
ostat.pl. pohřeb. 1 1279
ostat.pl. silnice 24 49495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 499
ostat.pl. zeleň 2 1444
Celkem KN 1813 3821867
Par. DKM 1813 3821867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 260
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 422
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 16
LV 645
spoluvlastník 1031

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 03.10.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.