k.ú.: 751987 - Sobětuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 1013
orná půda 288 1605024
zahrada 53 33711
travní p. mez, stráň 6 1440
travní p. 69 138197
lesní poz 14 316785
vodní pl. nádrž přírodní 1 2474
vodní pl. tok přirozený 19 3177
vodní pl. tok umělý 2 245
zast. pl. 44 31965
ostat.pl. jiná plocha 24 12495
ostat.pl. manipulační pl. 2 4375
ostat.pl. neplodná půda 5 4472
ostat.pl. ostat.komunikace 21 30836
ostat.pl. silnice 3 25729
ostat.pl. zeleň 2 3013
Celkem KN 559 2214951
Par. KMD 559 2214951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 43
LV 100
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2010
S-SK GS 1:2880 1841 05.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.