k.ú.: 752100 - Spyšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 1793154
zahrada 37 37010
ovoc. sad 4 9644
travní p. 166 486610
lesní poz 122 1839434
vodní pl. nádrž přírodní 1 1189
vodní pl. tok přirozený 70 14853
vodní pl. zamokřená pl. 4 1949
zast. pl. zbořeniště 4 353
zast. pl. 45 32210
ostat.pl. jiná plocha 52 22819
ostat.pl. manipulační pl. 3 9748
ostat.pl. neplodná půda 29 20079
ostat.pl. ostat.komunikace 40 39146
ostat.pl. silnice 2 2737
Celkem KN 846 4310935
Par. KMD 846 4310935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 14
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 42
LV 125
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 13:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.