k.ú.: 752151 - Sobůlky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586552 - Sobůlky NUTS5 CZ0645586552
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3655 4298934
vinice 255 241384
zahrada 234 89158
ovoc. sad 3 63722
travní p. 164 141600
lesní poz 36 1670408
vodní pl. tok přirozený 134 7756
vodní pl. tok umělý 141 27032
zast. pl. zbořeniště 17 4342
zast. pl. 459 131159
ostat.pl. jiná plocha 111 33043
ostat.pl. manipulační pl. 487 77567
ostat.pl. neplodná půda 36 8705
ostat.pl. ostat.komunikace 818 134435
ostat.pl. pohřeb. 1 2796
ostat.pl. silnice 18 67320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 11895
ostat.pl. zeleň 3 1397
Celkem KN 6606 7012653
Par. KMD 6606 7012653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 247
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 18
rozestav. 1
Celkem BUD 386
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 755
spoluvlastník 1049

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.05.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 00:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.