k.ú.: 752223 - Sokolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 415180
zahrada 1107 508888
travní p. 80 122524
lesní poz les(ne hospodář) 60 1994227
lesní poz ostat.komunikace 5 4306
lesní poz 13 19574
vodní pl. nádrž umělá 5 14165
vodní pl. tok přirozený 11 361378
vodní pl. tok umělý 3 944
zast. pl. společný dvůr 23 19811
zast. pl. zbořeniště 9 541
zast. pl. 4272 909399
ostat.pl. dobývací prost. 47 403867
ostat.pl. dráha 12 89000
ostat.pl. jiná plocha 674 814072
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 37
ostat.pl. manipulační pl. 343 1163219
ostat.pl. neplodná půda 127 348411
ostat.pl. ost.dopravní pl. 49 67479
ostat.pl. ostat.komunikace 792 850951
ostat.pl. pohřeb. 2 37960
ostat.pl. silnice 167 430135
ostat.pl. skládka 2 1010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 246846
ostat.pl. zeleň 393 644230
Celkem KN 8293 9468154
Par. DKM 8293 9468154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 30
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 450
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 202
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 793
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 5
č.e. garáž 9
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 1877
bez čp/če jiná st. 168
bez čp/če obč.vyb. 97
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 192
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 93
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4057
byt.z. byt 8239
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 120
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 94
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 8726
LV 10497
spoluvlastník 19761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2009
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.10.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1969 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2022 20:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.