k.ú.: 752410 - Ještětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576808 - Solnice NUTS5 CZ0524576808
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2796539
zahrada 134 125084
ovoc. sad 2 7899
travní p. mez, stráň 8 14822
travní p. 99 427992
lesní poz ostat.komunikace 12 22386
lesní poz 72 1144012
vodní pl. nádrž přírodní 3 2223
vodní pl. nádrž umělá 3 1415
vodní pl. rybník 3 14207
vodní pl. tok přirozený 22 43138
vodní pl. tok umělý 6 5944
zast. pl. společný dvůr 2 178
zast. pl. zbořeniště 2 478
zast. pl. 135 80056
ostat.pl. jiná plocha 24 13675
ostat.pl. manipulační pl. 6 20261
ostat.pl. neplodná půda 6 3405
ostat.pl. ostat.komunikace 87 105009
ostat.pl. silnice 11 76086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5572
ostat.pl. zeleň 6 4367
Celkem KN 754 4914748
Par. DKM 754 4914748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 134
LV 164
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.08.2000 1:1000 19.07.2000 *)
DKM 1:1000 02.05.1995 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.05.1995
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 13:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.