k.ú.: 752703 - Spálené Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 13186
orná půda 458 5472623
zahrada 632 435358
ovoc. sad 38 296728
travní p. mez, stráň 19 15016
travní p. 408 2227777
lesní poz 64 2519314
vodní pl. nádrž přírodní 6 5854
vodní pl. nádrž umělá 6 18102
vodní pl. rybník 3 12363
vodní pl. tok přirozený 43 102805
vodní pl. tok umělý 36 42873
vodní pl. zamokřená pl. 9 10162
zast. pl. zbořeniště 2 235
zast. pl. 809 250077
ostat.pl. jiná plocha 209 210268
ostat.pl. manipulační pl. 20 31126
ostat.pl. neplodná půda 92 146525
ostat.pl. ostat.komunikace 298 409282
ostat.pl. pohřeb. 4 12220
ostat.pl. silnice 32 134914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 21593
ostat.pl. zeleň 133 309262
Celkem KN 3345 12697663
Par. DKM 3345 12697663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 466
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 135
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 797
byt.z. byt 148
byt.z. garáž 12
Celkem JED 160
LV 991
spoluvlastník 1394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2014
DKM 1:1000 29.06.2009
ZMVM 1:2000 30.12.1988 14.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.