k.ú.: 752801 - Spělov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587044 - Dolní Cerekev NUTS5 CZ0632587044
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 400 1897217
zahrada 150 90606
travní p. 480 931823
lesní poz 123 512247
vodní pl. nádrž umělá 8 26109
vodní pl. rybník 9 24154
vodní pl. tok přirozený 40 42154
vodní pl. zamokřená pl. 2 1006
zast. pl. zbořeniště 2 383
zast. pl. 180 71465
ostat.pl. dráha 5 43963
ostat.pl. jiná plocha 44 21827
ostat.pl. manipulační pl. 19 9067
ostat.pl. neplodná půda 69 43704
ostat.pl. ostat.komunikace 99 91758
ostat.pl. silnice 12 23191
Celkem KN 1642 3830674
Par. DKM 16 10917
Par. KMD 1626 3819757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 256
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 09:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.