k.ú.: 752886 - Srbce na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590045 - Srbce NUTS5 CZ0713590045
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1323912
zahrada 40 51970
ovoc. sad 3 5683
travní p. 2 1371
vodní pl. tok přirozený 2 9673
vodní pl. zamokřená pl. 1 1167
zast. pl. zbořeniště 2 962
zast. pl. 51 20813
ostat.pl. jiná plocha 35 49314
ostat.pl. neplodná půda 1 462
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3462
ostat.pl. ostat.komunikace 23 70600
ostat.pl. silnice 1 12200
ostat.pl. zeleň 13 36879
Celkem KN 344 1588468
Par. DKM 344 1588468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 37
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 48
LV 94
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.02.2011 1:1000 25.02.2011 *)
S-SK ŠS 1833 25.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.