k.ú.: 753033 - Srby u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554278 - Srby NUTS5 CZ0321554278
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 4314519
zahrada 129 70571
travní p. 146 917250
lesní poz ostat.komunikace 1 3324
lesní poz 46 594380
vodní pl. rybník 1 4035
vodní pl. tok přirozený 11 61436
vodní pl. tok umělý 22 37952
vodní pl. zamokřená pl. 4 6075
zast. pl. zbořeniště 8 2625
zast. pl. 183 77519
ostat.pl. jiná plocha 53 24263
ostat.pl. manipulační pl. 60 49808
ostat.pl. neplodná půda 80 171695
ostat.pl. ostat.komunikace 72 154689
ostat.pl. pohřeb. 3 4066
ostat.pl. silnice 16 104401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10376
ostat.pl. zeleň 5 1319
Celkem KN 1026 6610303
Par. DKM 468 6076598
Par. KMD 558 533705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 23
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 179
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 225
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.09.2016
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 02.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 23:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.