k.ú.: 753068 - Pohránov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575682 - Srch NUTS5 CZ0532575682
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1275
orná půda 120 970578
zahrada 75 60579
travní p. 39 135835
lesní poz 75 522568
vodní pl. nádrž umělá 1 1041
vodní pl. rybník 1 470408
vodní pl. tok umělý 28 22805
zast. pl. 79 19775
ostat.pl. dráha 2 28476
ostat.pl. jiná plocha 11 6731
ostat.pl. manipulační pl. 4 2309
ostat.pl. mez, stráň 1 541
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22678
ostat.pl. silnice 3 31007
Celkem KN 468 2296606
Par. DKM 468 2296606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 139
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1998
ZMVM 1:2000 20.08.1992 01.07.1998
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.