k.ú.: 753459 - Stálkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547166 - Slavonice NUTS5 CZ0313547166
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1013966
zahrada 74 37222
ovoc. sad 4 7046
travní p. mez, stráň 1 3243
travní p. 178 839442
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 575 5130325
vodní pl. nádrž přírodní 2 877
vodní pl. rybník 12 180673
vodní pl. tok umělý 7 5468
vodní pl. zamokřená pl. 4 21463
zast. pl. společný dvůr 1 76
zast. pl. 82 25836
ostat.pl. jiná plocha 49 64623
ostat.pl. manipulační pl. 7 16246
ostat.pl. neplodná půda 249 231675
ostat.pl. ostat.komunikace 121 117922
ostat.pl. silnice 7 43409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 119
ostat.pl. zeleň 1 47
Celkem KN 1480 7739713
Par. DKM 760 3023633
Par. KMD 720 4716080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 75
LV 127
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
DKM-KPÚ 31.05.2010 1:1000 09.06.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1828 25.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.