k.ú.: 753521 - Stanislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1578463
zahrada 257 239757
travní p. 256 810985
lesní poz 52 756385
vodní pl. tok přirozený 15 27219
vodní pl. zamokřená pl. 4 9849
zast. pl. společný dvůr 6 1722
zast. pl. zbořeniště 2 1067
zast. pl. 271 88166
ostat.pl. jiná plocha 27 10274
ostat.pl. manipulační pl. 7 5874
ostat.pl. neplodná půda 246 261227
ostat.pl. ostat.komunikace 146 106636
ostat.pl. silnice 10 63147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6950
ostat.pl. zeleň 2 2775
Celkem KN 1620 3970496
Par. DKM 1620 3970496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 185
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 270
LV 364
spoluvlastník 503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 21.11.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.