k.ú.: 753726 - Stará Hlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547336 - Třeboň NUTS5 CZ0313547336
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1378567
zahrada 120 39862
travní p. 112 542125
lesní poz 62 1286945
vodní pl. nádrž umělá 1 2828
vodní pl. rybník 19 7542243
vodní pl. tok přirozený 1 4471
vodní pl. tok umělý 15 34762
vodní pl. zamokřená pl. 15 22712
zast. pl. společný dvůr 4 101
zast. pl. 166 201933
ostat.pl. dráha 1 5648
ostat.pl. jiná plocha 123 298121
ostat.pl. manipulační pl. 65 18664
ostat.pl. neplodná půda 8 9425
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2066
ostat.pl. ostat.komunikace 64 119302
ostat.pl. silnice 10 64366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15664
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2612
ostat.pl. zeleň 2 3887
Celkem KN 945 11596304
Par. DKM 308 2068053
Par. KMD 637 9528251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 44
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 140
LV 176
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2014
KMD 1:1000 14.08.2014
S-SK GS 1:2880 1827 18.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.