k.ú.: 753891 - Stará Říše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587923 - Stará Říše NUTS5 CZ0632587923
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 6273298
zahrada 269 254546
travní p. 279 1560885
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 304 724281
vodní pl. nádrž umělá 1 2721
vodní pl. rybník 10 174497
vodní pl. tok přirozený 33 43900
vodní pl. tok umělý 4 2505
zast. pl. zbořeniště 2 230
zast. pl. 442 171584
ostat.pl. jiná plocha 112 130107
ostat.pl. manipulační pl. 115 173208
ostat.pl. neplodná půda 76 162176
ostat.pl. ostat.komunikace 239 327251
ostat.pl. pohřeb. 1 2446
ostat.pl. silnice 8 78964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 33634
ostat.pl. zeleň 1 389
Celkem KN 2227 10116639
Par. DKM 1126 9321468
Par. KMD 1101 795171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 153
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 404
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 25
LV 386
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2017
DKM-KPÚ 26.10.2017 1:1000 27.10.2017 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 21.05.2022 20:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.