k.ú.: 754072 - Dřevce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1887
zahrada mez, stráň 12 6609
zahrada 132 82485
travní p. 26 64059
lesní poz 16 390775
vodní pl. nádrž umělá 1 404
zast. pl. zbořeniště 5 505
zast. pl. 202 19511
ostat.pl. jiná plocha 87 35460
ostat.pl. neplodná půda 34 18149
ostat.pl. ostat.komunikace 28 24837
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6810
Celkem KN 554 651491
Par. KMD 554 651491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 101
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 197
LV 213
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.