k.ú.: 754102 - Staré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 476201
zahrada 42 25418
ovoc. sad 9 46909
travní p. 255 592027
lesní poz 25 182109
vodní pl. nádrž umělá 1 75
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 8 5326
zast. pl. zbořeniště 3 583
zast. pl. 76 17875
ostat.pl. jiná plocha 33 8746
ostat.pl. manipulační pl. 7 2394
ostat.pl. neplodná půda 16 13132
ostat.pl. ostat.komunikace 48 30587
ostat.pl. silnice 2 19709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3801
Celkem KN 634 1425569
Par. KMD 634 1425569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 71
LV 106
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.