k.ú.: 754285 - Staré Hamry 1 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598747 - Staré Hamry NUTS5 CZ0802598747
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 146581
zahrada 156 116625
ovoc. sad 2 11656
travní p. 1229 4690402
lesní poz ostat.komunikace 3 1633
lesní poz školka 1 12398
lesní poz 927 45827559
vodní pl. nádrž umělá 4 895404
vodní pl. tok přirozený 33 524749
vodní pl. zamokřená pl. 7 53422
zast. pl. zbořeniště 19 2253
zast. pl. 401 148063
ostat.pl. jiná plocha 101 78478
ostat.pl. manipulační pl. 9 29321
ostat.pl. neplodná půda 141 137211
ostat.pl. ostat.komunikace 211 509641
ostat.pl. silnice 11 96035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 52867
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 3327 53334421
Par. KMD 3327 53334421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 104
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 394
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 55
LV 476
spoluvlastník 761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.