k.ú.: 754323 - Staré Hobzí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547204 - Staré Hobzí NUTS5 CZ0313547204
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 7840827
zahrada 212 97351
ovoc. sad 1 9417
travní p. mez, stráň 13 20010
travní p. 196 834239
lesní poz les s budovou 6 239
lesní poz ostat.komunikace 1 809
lesní poz 261 6609254
vodní pl. nádrž umělá 6 20906
vodní pl. rybník 9 42484
vodní pl. tok přirozený 21 165238
vodní pl. tok umělý 80 63674
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 13
vodní pl. zamokřená pl. 4 29052
zast. pl. společný dvůr 6 4772
zast. pl. zbořeniště 1 67
zast. pl. 392 133974
ostat.pl. jiná plocha 120 103569
ostat.pl. manipulační pl. 70 86193
ostat.pl. neplodná půda 264 273916
ostat.pl. ostat.komunikace 219 252442
ostat.pl. pohřeb. 1 4240
ostat.pl. silnice 15 90841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 28744
ostat.pl. zeleň 30 39474
Celkem KN 2539 16751745
Par. DKM 2274 10642508
Par. KMD 265 6109237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 53
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 380
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 18
LV 316
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
DKM 1:1000 30.11.2012
DKM-KPÚ 27.12.2009 1:1000 12.01.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1888 05.02.2013 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 02:27

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.