k.ú.: 754331 - Staré Hodějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545074 - Staré Hodějovice NUTS5 CZ0311545074
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 675 2040979
zahrada 314 216604
travní p. 314 686925
lesní poz les s budovou 8 253
lesní poz 285 1108237
vodní pl. nádrž umělá 13 20261
vodní pl. rybník 2 75282
vodní pl. tok přirozený 23 27303
vodní pl. tok umělý 2 3569
vodní pl. zamokřená pl. 4 17841
zast. pl. společný dvůr 4 1324
zast. pl. zbořeniště 20 6001
zast. pl. 608 104512
ostat.pl. dráha 8 15452
ostat.pl. jiná plocha 189 284541
ostat.pl. manipulační pl. 65 22535
ostat.pl. neplodná půda 54 51610
ostat.pl. ostat.komunikace 181 160845
ostat.pl. silnice 51 41310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1316
ostat.pl. zeleň 35 195750
Celkem KN 2856 5082450
Par. DKM 2856 5082450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 178
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 243
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 603
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 24
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 41
LV 790
spoluvlastník 1105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2009 1:1000 10.04.2009 *)
DKM 1:1000 07.04.2008 část mimo oblast KPÚ
THM-V 1:1000 01.01.1973 10.04.2009 THM gr., okrajová část v m. 1:2000. Od 7.4.2008 platí pouze pro oblast KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1870 07.04.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.