k.ú.: 754382 - Staré Hrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 530735 - Staré Hrady NUTS5 CZ0522530735
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 1779157
zahrada 181 221415
ovoc. sad 48 255534
travní p. mez, stráň 4 840
travní p. 159 544630
lesní poz 43 741456
vodní pl. nádrž přírodní 8 6240
vodní pl. rybník 2 11591
vodní pl. tok přirozený 79 44527
zast. pl. zbořeniště 4 504
zast. pl. 152 74150
ostat.pl. jiná plocha 20 4676
ostat.pl. manipulační pl. 3 6503
ostat.pl. neplodná půda 12 6764
ostat.pl. ostat.komunikace 107 94878
ostat.pl. pohřeb. 1 822
ostat.pl. silnice 8 58392
ostat.pl. zeleň 6 1382
Celkem KN 1105 3853461
Par. DKM 1105 3853461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 152
LV 305
spoluvlastník 687

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1989 20.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.